Hvordan undgår vi at blive klimakolonister?

MINIK ROSING x NYOMBI MORRIS
RASMUS BOSERUP, moderator
Fredag den 3. september, kl. 13.00
Talken vil foregå på engelsk

Europæiske lande deler en uheldig historie, når det kommer til det afrikanske kontinent. Først var vi kolonister, senere imperialister. Og vores såkaldte hjælp til de afrikanske lande har aldrig været til særlig stor nytte. I dag taler de europæiske lande om at hjælpe Afrika gennem finansielle klimabidrag. Men vi lever ikke op til de aftalte bidrag; og når vi hjælper, er hjælpen reelt erstattet af af støtte til vores egne eksportvirksomheder. I andre tilfælde bruger vi de afrikanske lande til at lette vores sorte samvittighed – ved at der plantes træer, der skal kompensere for vores CO2-udledninger i Europa. Samtidig er de Afrikanske nationer selv i gang med at udvikle løsninger på klimakrisen.

Hvordan undgår vi en ny ’klima-kolonialisme’ for i stedet at opnå en situation, hvor vores fælles ønske om forandring bliver mødt på retfærdig og respektfuld vis?

I talken vil aktivist Nyombi Morris og professor Minik Rosing med hver deres baggrund – Uganda og Danmark/Grønland – udforske dilemmaerne og reflektere over hvad den vestlige befolkning kan gøre.

I samtale:
Minik Rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet. Hans forskning har været med til at give en bedre forståelse af jordens klimasystem, og hans forslag om at gøre tropisk jord mere frodig, ved at gøde med det næringsrige sten-støv fra Grønlandske gletsjere, er blevet hyldet internationalt.

Nyombi Morris bor i Uganda, er 23 år og aktiv i ’Fridays for Future’-bevægelsen. Nyombi har været meget aktiv i protesten mod skovrydningen i Uganda, hvor han kæmper for at beskytte Bugoma skoven, og for at regeringen i Uganda skal tage mere dristige handlinger for klimaet. Han gør sig også tanker om, hvordan vi kan takle den voksende mængde plastikaffald, og er samtidig i gang med at udvikle en læreplan til børn om miljøets udfordringer.

Find the speakers:
Nyombi Morris
Twitter Instagram Facebook