Mød Københavns Kommune – vores Founding Partner

Hvis man har en ambition om at holde fest i København og skabe bæredygtige forandringer, som rækker langt ud over kommunegrænsen, er det en god ide at have Københavns Kommune med ombord. Rent praktisk, selvfølgelig – men også fordi, Københavns Kommune selv har arbejdet længe med bæredygtig omstilling. Faktisk har kommunen siden 2005 nedbragt sit CO2-udslip med 50 procent.

Det er med andre ord en langsigtet strategi, man arbejder efter i kommunen, hvor man også føler et stort medansvar i at løse de globale klimaforandringer. Kommunen har et mål om at opnå CO2-neutralitet i 2025 – som den første by nogensinde vel at mærke. Det skal nås ved at kombinere vækst og øget livskvalitet med C02-reduktioner – og her spiller københavnerne og deres adfærd i hverdagen en afgørende rolle. Overborgmester Lars Weiss udtaler:

”Københavnerne er meget bevidste om klimakrisen. De efterlyser handling og mulighed for at træffe bæredygtige valg, og det bakker vi som by helt op om. Derfor jeg er glad for, at vi med events som Tomorrow Festival er med til at udbrede kendskabet til de mange bæredygtige alternativer, der findes i hverdagen. For der er ingen vej udenom, at vi sammen skal have sat endnu mere skub i den grønne omstilling”.

Derfor har det været naturligt for Københavns Kommune at støtte Tomorrow Festival, og vi er glade for at kunne præsentere Københavns Kommune som vores Founding Partner. Sammen vil vi fremme klimabevidsthed og bæredygtighed gennem dialog, inspiration og deltagelse.

Festivalen er desuden med til at vise omverdenen, at København er en by med fokus på livskvalitet, der sætter grøn, social og økonomisk bæredygtighed højt – og hvor borgerne og besøgende gennem kultur- og fritidslivet bliver inspireret til en mere bæredygtig adfærd. Som kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde udtrykker det:

”For mig er det et succesparameter for Tomorrow Festival, at københavnerne reelt har mulighed for at opleve naturen, prøve bæredygtige løsninger, vælge grønne alternativer f.eks. når det gælder transport, genbrug og hvad vi spiser. En inspiration og læring, som de vil tage med hjem og ændre på vaner i deres hverdag.”

Og for Københavns Kommune er Tomorrow Festival kun startskuddet. Kommunen har nemlig en ambition om at der skal afholdes flere bæredygtige events i byen i fremtiden. Det kan kun blive godt. Så vi tillader os at være lidt høje i hatten og omskrive et kendt ordsprog med opfordringen: Kom glad og party like there is a tomorrow!