Om Tomorrow

  TOMORROW er Danmarks nye platform for konkrete bæredygtige handlinger og
  mangfoldigt fællesskab.

  Vi er drevet af at skabe positive forandringer på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og videnskab. Gennem inspiration til nye vaner og måder at være i verden på, ønsker vi at motivere den enkelte til aktivt at være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

  TOMORROW skal være en platform for de engagerede mange, der er optaget af, hvordan vi sammen og hver for sig kan gøre vores verden bæredygtig. Vi fokuserer på at ‘oversætte’ de overordnede visioner i FN’s Verdensmål til konkrete handlinger. Særligt er TOMORROW funderet på Verdensmål 17 om nødvendigheden af partnerskaber og bygger på et ønske om at løfte vor tids største udfordringer i fællesskab – på tværs af sektorer, funktioner, overbevisninger og de traditionelle skel, vi ikke længere har råd eller tid til at vogte.

  Organisation

  Partnerskaber og støtte

  Visionary partners

  Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond, Innovationsfonden, Beckett fonden, Tuborgfondet, PensionDanmark, Carlsbergs Mindelegat, Climate Planet Foundation, Tortoise media

  Community Partners

  Urgent.Agency

  KADK x KLIMA

  Kontakt

  TOMORROW
  Nørregade 7b
  1156 København K
  +45 60 68 11 12
  info@tomorrow.today